webstránka v rekonštrukcii

 

Je počítač pomalý?  alebo zavírený?

• diagnostikujeme problém !
• vyčistíme od adwaru
• skontrolujeme nastavenia Windows
• skontrolujeme inštalovaný software
na túto službu môžte využiť aj online pomoc.

V prípade že problém spôsobuje hardware
• skontrolujeme správnu funkčnosť hardwaru
• prípadne vynovíme hardware

Dajte si skontrolovať počítač…

• pravideľnými kontrolámi predídete neočakávanému výpadku, strate dát či úplnému znefunkčneniu.
• vopred upozorním na možné chyby
• navrhnem možné zlepšenia hardwaru
• vyčistím PC od hrubého nánosu prachu ktorý spôsobuje vyššie teploty + výmena teplovodivej pasty CPU.

iný problém?

volajte 0911 680 703